Εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία

Για να μάθετε πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα κέντρα τα οποία δίνουν εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία στην Ελλάδα ακολουθείστε το σύνδεσμο που οδηγεί στην Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

Στοιχεία Επικοινωνίας

just logo

Μιχαλακοπούλου 88 Αθήνα, τκ 11528
Τηλ. και FAX 210 7770429
Προσωρινή ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: e.giamarellou@hygeia.gr

Χάρτης

map

Newsletter