ΜΠΛΕ ΟΔΗΓΟΣ:

Η Ορθολογική Επιλογή Αντιμικροβιακής Θεραπείας για τον Νοσηλευόμενο Ασθενή

Έκδοση: Ε.Ε.Χ.
Διόρθωση κειμένων: Ελένη Γιαμαρέλλου, Άγγελος Πεφάνης

Απαγορεύεται η μετάφραση και η ολική ή μερική αναδημοσίευση κειμένων και πινάκων,
ακόμα και για «θεμιτή χρήση», χωρίς τη γραπτή άδεια της «Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας»,σύμφωνα με τούς Ν. 2387/1920, 4301/1929, τα Ν.Δ. 3565/56, 4254/62, 4264/62, τους Ν. 100/75, 2121/93 και τους Κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, που ισχύουν στην Ελλάδα.

Πατήστε εδώ για ανάγνωση

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ:

Η Προσέγγιση και η θεραπεία των λοιμώξεων στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Έκδοση: Ε.Ο.Φ.
Διόρθωση κειμένων: Ελένη Γιαμαρέλλου, Άγγελος Πεφάνης

Απαγορεύεται η μετάφραση και η ολική ή μερική αναδημοσίευση κειμένων και πινάκων,
ακόμα και για «θεμιτή χρήση», χωρίς τη γραπτή άδεια του «Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων» ,σύμφωνα με τούς Ν. 2387/1920, 4301/1929, τα Ν.Δ. 3565/56, 4254/62, 4264/62, τους Ν. 100/75, 2121/93 και τους Κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, που ισχύουν στην Ελλάδα.

Πατήστε εδώ για ανάγνωση

Η Μικροβιόπολη είναι ένας ολόκληρος κόσμος, αόρατος στο ανθρώπινο μάτι αλλά πέρα για πέρα υπαρκτός. Εκεί, ζουν κι εργάζονται χωρίς σταματημό όλοι οι μικροοργανισμοί, τόσο οι καλοί όσο και εκείνοι που μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας.
Τον τελευταίο καιρό επικρατεί μεγάλη ανησυχία στην Μικροβιόπολη, μιας και τα βακτήρια γίνονται όλο και πιο ανθεκτικά και τα αντιβιοτικά όλο και πιο ανίσχυρα να τα καταπολεμήσουν.

Η επικεφαλής επιστήμονας της Μικροβιόπολης, η Πένυ Κιλλίνη, έχει χάσει κυριολεκτικά τον ύπνο της για να βρει λύση στο πρόβλημα. Και σα να μην έφτανε αυτό, κάποιος πανούργος μικροοργανισμός φαίνεται ότι έχει στήσει
παγίδα στην Πένυ ώστε να επικρατήσουν τα βλαβερά βακτήρια και να κατηγορηθούν τα αντιβιοτικά για την ανικανότητά τους να τα αντιμετωπίσουν!

Ποιός κρύβεται πίσω από όλα αυτά; Θα λυθεί το μυστήριο που καλύπτει σαν πέπλο την Μικροβιόπολη; Θα
καταλάβουν οι άνθρωποι επιτέλους ότι η κατάχρηση tων αντιβιοτικών μόνο κακό μπορεί να προκαλέσει;
Θα μάθουμε στο τέλος

ΠΟΙΟΣ ΠΑΓΙΔΕΨΕ ΤΗΝ ΠΕΝΥ ΚΙΛΛΙΝΗ;

Διαβάστε το Βιβλίο πατώντας εδώ

Επίτιμος ΠρόεδροςΓεώργιος Κ. Δαΐκος
ΠρόεδροςΕλένη Γιαμαρέλλου
ΑντιπρόεδροςΓεώργιος Λ. Δαΐκος
ΓραμματέαςΓαρυφαλλιά Πουλάκου
ΤαμίαςΆγγελος Πεφάνης
Μέλος Χαράλαμπος Γώγος
ΜέλοςΚυριακή Κανελλακοπούλου
Μέλος Ηλίας Καραΐσκος
Ad Hoc ΜέληΧριστίνα Ρούτση
 
Άγγελος Στέφος

Άρθρο 1. ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Σκοπός του Σωματείου είναι η διά των προσπαθειών των Ελλήνων επιστημόνων μελών του, ανάπτυξις της ερευνητικής εργασίας και της πρακτικής εφαρμογής εν τω πεδίω της «Χημειοθεραπείας», τόσον εν Ελλάδι όσον και επί διεθνούς επιπέδου, διά συνεργασίας μεθ’ ομοειδών οργάνων ετέρων χωρών ως και της International Society of Chemotherapy. Ειδικώτεραι μορφαί δραστηριότητος προς επίτευξιν του ανωτέρω σκοπού ενδεικτικώς απαριθμούμεναι, είναι:
1.    Η ενθάρρυνσις, υποβοήθησις και καθοδήγησις της ερεύνης μεταξύ των νέων, ιδίως, επιστημόνων εις ό,τι αφορά την αντιμικροβιακήν και αντικαρκινικήν θεραπείαν, διά της διοργανώσεως ειδικών κέντρων συστηματικής ερεύνης πλησίον Πανεπιστημιακών ή άλλων Κλινικών και εργαστηρίων.
2.    Η συστηματοποίησις των γνώσεων των σχετικών με την χημειοθεραπείαν εν Ελλάδι και η προσπάθεια επιμορφώσεως των Ελλήνων ιατρών εις τον εν λόγω τομέα διά της διοργανώσεως σεμιναρίων, διαλέξεων και μαθημάτων.
3.    Η συλλογική εργασία και προσπάθεια των μελών του, όπου ενδείκνυται, ως και συνεργασία του Σωματείου μετά ξένων ομοειδών ενώσεων ή επιστημονικών ιδρυμάτων.
4.    Η προβολή της ελληνικής επιστήμης εις το εξωτερικόν, διά της δημοσιεύσεως, εις ξένα περιοδικά, εργασιών των μελών του ή εργασιών υπό την αιγίδα ή καθοδήγησιν του Σωματείου.

Έδρα του Σωματείου ορίζονται αι Αθήναι.
Επωνυμία δε αυτού: «Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας».
Η διάρκεια του Σωματείου συμφωνείται απεριόριστος.

Άρθρο 2. ΜΕΛΗ-ΚΤΗΣΗ-ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Όλοι οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές του Σωματείου με την υπογραφή του παρόντος αποκτούν αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου. Άλλα μέλη γίνονται δεκτά επιστήμονες που ενδιαφέρονται για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου και έχουν δημοσιεύσει αξιόλογες εργασίες σε περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους ελληνικά ή ξενόγλωσσα, εφόσον η σχετική έγγραφη, με πρόταση δύο μελών, αίτηση εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ελεύθερη κρίση του.

Όλα τα μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις δραστηριότητες του Σωματείου και στις εκδηλώσεις για τις οποίες καλούνται και να λαμβάνουν, με το καθορισμένο κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικά για τα μέλη αντίτιμο τα εκδιδόμενα από το Σωματείο περιοδικά ή άλλα δημοσιεύματα. Όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη έχουν το δικαίωμα να παρίστανται και να παρακολουθούν τις Γεν. Συνελεύσεις, να εκφράζουν τη γνώμη τους και να ψηφίζουν με μία μόνο ψήφο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στις Γενικές Συνελεύσεις όταν θέμα είναι και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να ψηφίζουν μόνο τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε με απλή έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κάθε μέλος υποχρεούται να μην ενεργεί αντίθετα με το Καταστατικό, να προωθεί τους σκοπούς του Σωματείου, να μετέχει στις δραστηριότητές του, να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο που είναι: α) Καταβολή εφάπαξ ποσού για δικαίωμα εγγραφής, β) Καταβολή ετήσιας συνδρομής, που καταβάλλεται μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου. Η ετήσια συνδρομή οφείλεται ολόκληρη και για το έτος μέσα στο οποίο το μέλος απόκτησε την ιδιότητά του. Τα δικαιώματα εγγραφής και τα ποσά των ετήσιων συνδρομών των μελών καθορίζονται και ανακαθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Η ιδιότητα του μέλους χάνεται: α) με τον θάνατο αυτού, β) με την αποχώρησή του, με δήλωσή του σύμφωνα με τα παραπάνω (II), εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 87 Α.Κ., και γ) την αποβολή του, για την οποία απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με πρόταση οποιουδήποτε τακτικού μέλους του Σωματείου, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί την αποβολή και με απόλυτη πλειοψηφία.

Μέλη που δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις συνδρομές τους γίνονται ανενεργά και τα μέλη αυτά στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται. Τα μέλη αυτά μπορεί να καταστούν και πάλι ενεργά, εφόσον εκπληρώσουν όλες τις καθυστερούμενες υποχρεώσεις τους.

Μέλη που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους πέρα των δύο (2) ετών διαγράφονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί όμως να επανεγγραφούν, εφόσον εκπληρώσουν όλες τις καθυστερούμενες μέχρι την επανεγγραφή τους υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 3. ΠΟΡΟΙ
Πόροι του Σωματείου είναι:
Τα δικαιώματα εγγραφής και αι συνδρομαί των μελών, πάσα εισφορά εκουσία των μελών, πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεών των, πάσα προσφορά τρίτου και τέλος πάσα ετέρα πρόσοδος ήν ήθελε η διοίκησις του Σωματείου εξασφαλίσει.

Άρθρο 4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Σωματείον διοικείται υπό επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εξ ενός Προέδρου, ενός Αντιπροέδρου, ενός Γραμματέως, ενός Ταμίου και τριών Μελών. Το Δ.Σ. εκλέγεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως μεταξύ των μελών του Σωματείου. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής, παρατείνεται όμως αυτομάτως και πέραν της τετραετίας μέχρι της εκλογής νέου. Άπαντα τα μέλη του Δ.Σ. δύνανται να επανεκλέγονται απεριορίστως. Η ιδιότης του μέλους του Δ.Σ. απόλλυται:
α) διά θανάτου
β) διά παραιτήσεως
γ) δι’ απωλείας, καθ΄οιονδήποτε τρόπον, της ιδιότητας του μέλους του Σωματείου
δ) διά διαγραφής. Η διαγραφή επέρχεται δι’ αποφάσεως του Δ.Σ.  εν περιπτώσει αδικαιολογήτου απουσίας του μέλους εκ τριών τουλάχιστον συνεχών συνεδριάσεων αυτού. Εις την λήψιν της περί διαγραφής αποφάσεως δεν μετέχει το υπό διαγραφήν μέλος.

Εις περίπτωσιν μειώσεως του αριθμού των μελών του, εκ τινός των ανωτέρω υπό στοιχεία α-δ λόγων, το Δ.Σ. συμπληροί εαυτό, εκλέγον εις αντικατάστασιν των ελλειπόντων, διά τον απομένοντα, μέχρι πέρατος της θητείας του χρόνον έτερα ισάριθμα μέλη.
Το Δ.Σ. διοικεί, διευθύνει και διαχειρίζεται τας υποθέσεις, την περιουσίαν και τους πόρους του Σωματείου και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα διά την εκτέλεσιν των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

Το Δ.Σ. συνέρχεται εν τη έδρα του Σωματείου άπαξ τουλάχιστον κατά τρίμηνον τακτικώς, εκτάκτως δέ οσάκις κριθή τούτο αναγκαίον υπό του Προέδρου ή ζητηθή εγγράφως υπό τριών τουλάχιστον μελών αυτού. Ευρίσκεται εν απαρτία εφ’ όσον παρίστανται τέσσερα μέλη αυτού αι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών του. Εν ισοψηφία νικά η ψήφος του Προέδρου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τας εργασίας αυτού και εκπροσωπεί το Σωματείον κατά τα εν άρθρω 5 οριζόμενα, απουσιάζων δέ ή κωλυόμενος αναπληρούται υπό του Αντιπροέδρου. Ο Γραμματεύς του Συμβουλίου τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού και εκδίδει αντίγραφα αυτών, συνυπογράφων ταύτα μετά του Προέδρου. Κωλυόμενον ή απουσιάζοντα τον Γεν. Γραμματέα αναπληροί ο νεότερος των συμβούλων. Ο Ταμίας επιμελείται της διαχειρίσεως των πόρων του Σωματείου και προσυπογράφει μετά του Προέδρου τα εντάλματα πληρωμής.

Άρθρο 5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείον εκπροσωπεί εν πάντι ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον πάσης αρχής, διοικητικής, δικαστικής, δημοσίας ή δημοτικής κλπ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μη απαιτουμένης προς τούτο ιδιαιτέρας εξουσιοδοτήσεως ή αποφάσεως. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διορίζει ωσαύτως και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους και πάντα έτερον εντολοδόχον του Σωματείου. Αντί του Προέδρου το Δ.Σ. δύναται να αναθέσει εις οιονδήποτε έτερον μέλος του την κατά τα ανωτέρω εκπροσώπησιν του Σωματείου δι’ αποφάσεώς του. Την δέ υπογραφήν εγγράφων τρεχούσης υπηρεσίας δύναται  το Δ.Σ. να αναθέσει και εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον (έστω και μη μέλος αυτού ή του Σωματείου) δι’ αποφάσεώς του. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπογράφει μετά του Ταμίου τας αποδείξεις και τους λογαριασμούς μετά δέ του Γεν. Γραμματέως τα εντάλματα πληρωμής, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και τα αντίγραφα αυτών.

Άρθρο 6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευσις αποτελεί το ανώτατον όργανον του Σωματείου αι δε αποφάσεις αυτής, νομίμως λαμβανόμεναι, δεσμεύουν άπαντα τα μέλη και τα όργανα του Σωματείου. Συνέρχεται εν τη έδρα του Σωματείου τακτικώς μέν άπαξ του έτους και κατά μήνα Ιανουάριον, εκτάκτως δέ μετ’ απόφασιν του Δ.Σ. κατόπιν προσκλήσεων αποστελλομένων εις έκαστον των μελών, εις την υπ’ αυτού δηλωθείσαν διεύθυνσιν, επτά τουλάχιστον ημέρας πρό της ημέρας της Συνεδριάσεως. Εν τη προσκλήσει δέον να ορίζονται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως. Θέματα μη περιλαμβανόμενα εις την ημερησίαν διάταξιν δύνανται να συζητηθούν, προστιθέμενα εις ταύτην, εφ’ όσον ζητηθή τούτο εγγράφως παρά του Προέδρου του Δ.Σ., τρείς τουλάχιστον ημέρας πρό της συνεδριάσεως, υπό πέντε τουλάχιστον μελών του Σωματείου, εχόντων εκπληρώσει τας οικονομικάς των προς αυτό υποχρεώσεις. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν οσάκις ζητηθή τούτο εγγράφως υπό 10 τουλάχιστον μελών εχόντων εκπληρώσει τας οικονομικάς των υποχρεώσεις προς το Σωματείον. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία παρισταμένου τουλάχιστον του ημίσεως πλέον ενός των μελών του Σωματείου άτινα έχουν εκπληρώσει τας οικονομικάς προς αυτό υποχρεώσεις των. Εν μη επιτεύξει απαρτίας, η συνεδρίασις ματαιούται και η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται την αυτήν ημέραν και ώραν της επομένης εβδομάδος εις τον αυτόν τόπον άνευ νέας προσκλήσεως, οπότε ευρίσκεται εν απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προτελευταίας (11ης) παραγράφου του παρόντος άρθρου της Συνελεύσεως προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εν απουσία δέ ή κωλύματι αυτού ο αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος ο πρεσβύτερος των συμβούλων κ.ο.κ. Χρέη γραμματέως της Γεν. Συνελεύσεως εκτελεί ο Γραμματεύς του Δ.Σ. και εν κωλύματι αυτού ο κατ’ άρθρ. 4 αναπληρωτής του.

Η ψηφοφορία εν τη Γενική Συνελεύσει είναι φανερά εκτός αν πρόκειται περί λήψεως αποφάσεων: α) εκλογής μελών του Δ.Σ. β) επί προσωπικών θεμάτων γ) δι’ας εζητήθη εξαίρεσις από της φανεράς ψηφοφορίας υπό του Προέδρου, οπότε η ψηφοφορία γίνεται μυστική. Συζητουμένου θέματος αφορώντος μέλος τι τούτο απέχει υποχρεωτικώς της ψηφοφορίας.

«Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει γνώση και αποφασίζει για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, για τον απολογισμό, την οικονομική διαχείριση και τη Διοίκηση του Σωματείου και εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εφόσον λήγει η θητεία τους. Εφόσον πρόκειται για εκλογή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγεται από την ίδια Γενική Συνέλευση Πρόεδρος και Γραμματέας της Συνέλευσης καθώς και Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία επιμελείται της ψηφοφορίας και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών εξαιρέσει των αποφάσεων για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και για τη διάλυση του Σωματείου για τις οποίες απαιτείται η ειδική πλειοψηφία του άρθρου (8) του παρόντος.

Άρθρο 7. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη, που εκλέγονται ταυτοχρόνως με την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και ακολουθούν τη θητεία του. Ο αρχαιότερος (ως μέλος του Σωματείου) των τριών προεδρεύει στις συνεδριάσεις της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου και υποβάλλει έκθεση για τον σκοπό αυτό για να εγκριθεί από το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή για την Εφορευτική Επιτροπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί μέχρι δύο (2) άμισθες Επιτροπές από μέλη του για να μελετήσουν θέματα που αφορούν στους σκοπούς του Σωματείου. Ειδικές Επιτροπές από μέλη του Σωματείου μπορεί να συγκροτηθούν με αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως ανάλογα με τις ανάγκες του Σωματείου, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Η τροποποίησις του παρόντος και η διάλυσις του Σωματείου δύναται να αποφασισθή υπό της Γεν. Συνελεύσεως εν ειδική απαρτία του ημίσεως πλέον ενός των μελών του Σωματείου, εκπληρωσάντων τας πρός τούτο οικονομικάς υποχρεώσεις των και διά πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων. Η περί διαλύσεως απόφασις δέον να ορίζη και περί της τύχης της περιουσίας του Σωματείου ήτις εν ουδεμία περιπτώσει διανέμεται μεταξύ των μελών.

Το παρόν καταστατικό που περιέχει οκτώ (8) άρθρα μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό και θα ισχύσει όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ιστορία της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας

The Hellenic Society for Chemotherapy was founded in Athens, in 1969, by 28 distinguished Greek physicians, surgeons and microbiologists. The HSC is a non-profit organization whose mission is to advance the Greek Medical Sciences in the field of chemotherapy. This is achieved: a) by promoting and supporting research, education and training, and b) by organizing national international congresses, in collaboration with local or foreign scientific societies, of similar targets. The HSC is an affiliated member of the ISC and of ESCMID. Nowadays, HSC claims 222 active members.

Honorary President: Prof. Emeritus: George Daikos.

The Executive Committee consists of the President (Prof. Helen Giamarellou), the Vice President (Prof. Charalambos Gogos), Secretary General, (Prof. Kiriaki Kanellakopoulou), the Secretary Assistant Prof. George Daikos), the Treasurer (Dr. Angelos Pefanis), two additional members (Prof. Christina Routsi, and Dr. Garifalia Poulakou) and a co-opted member (Dr. Athina Argyropoulou)

In 1985, the HSC founded the Amphiaraeion Foundation of Chemotherapeutic Studies (AFCS), a non-profit foundation, which is the supervision of the Hellenic Ministries of Education and Finance. AFCS engaged in advancing scientific knowledge in Medicine, scholarship awards and financial aid to young doctors. It has awarded numerous scholarships for postgraduate studies in Greece and abroad, cash prizes for research studies in the field of Infectious Diseases, and financial aids to young doctors, to continue their postgraduate studies.

HSC founded and supports four study groups:  

•           The Sepsis Study Group (Founder member of the Global Sepsis Alliance)

•           The Infective Endocarditis Study Group

•           The Study Group for Bone Infections / The Bone Infection Study Group

•           The Study Group for ICU Infections / The ICU Infections Study Group

The HSC has organized 24 educational courses and workshops on Antimicrobial Resistance. Invited speakers, among others, were eminent scientists from Greece, USA (Prof. G. Eliopoulos), UK (Prof. JD. Williams), Holland (Prof. vanDerMeer), Spain (Prof. X. Garau), Italy (Prof. G. Cornaglia, and JM. Rossolini). 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Therapeutic indications for Ceftazidime –Avibactam

Therapeutic indications for Ceftazidime –Avibactam The Hellenic Society of (Antimicrobial) Chemotherapy (HSC) Consensus as of May 2018 In order to safeguard the appropriate use and effectiveness of this novel antibiotic versus Carbapenemase (KPC & OXA-48) Producing Enterobacteriaceae (CRE), HSC recommends the following:   1. Essential Precondition for Administration: Consultation from an Infectious Diseases specialist, preferably…

Read More »

Ενδείξεις χορήγησης του νέου αντιβιοτικού Κεφταζιδίμη-αβιμπακτάμη (σκεύασμα Zavicefta) σύμφωνα με από κοινού απόφαση των μελών του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθολογική χορήγηση του νέου αντιβιοτικού, όπως και η δραστικότητά του έναντι των πολυανθεκτικών βακτηρίων, συνιστώνται τα ακόλουθα:    Προϋπόθεση  χορήγησης   Λοιμωξιολογική εκτίμηση από τον λοιμωξιολόγο του Νοσοκομείου. Σε  περίπτωση  απουσίας  λοιμωξιολόγου,  τότε  έγκριση  από  ιατρό  με  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  στις λοιμώξεις που έχει υποδειχθεί από την ΕΝΛ.    Στοχευμένη  Θεραπεία  …

Read More »