Ενδείξεις χορήγησης του νέου αντιβιοτικού Κεφταζιδίμη-αβιμπακτάμη (σκεύασμα Zavicefta) σύμφωνα με από κοινού απόφαση των μελών του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας

Ενδείξεις χορήγησης του νέου αντιβιοτικού Κεφταζιδίμη-αβιμπακτάμη (σκεύασμα Zavicefta) σύμφωνα με από κοινού απόφαση των μελών του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθολογική χορήγηση του νέου αντιβιοτικού, όπως και η δραστικότητά του έναντι των πολυανθεκτικών βακτηρίων, συνιστώνται τα ακόλουθα:

 

 Προϋπόθεση  χορήγησης

 

  • Λοιμωξιολογική εκτίμηση από τον λοιμωξιολόγο του Νοσοκομείου.

Σε  περίπτωση  απουσίας  λοιμωξιολόγου,  τότε  έγκριση  από  ιατρό  με  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  στις λοιμώξεις που έχει υποδειχθεί από την ΕΝΛ.

 

 Στοχευμένη  Θεραπεία

 

  • PDR (πανανθεκτικά) στελέχη Εντεροβακτηριακών που παράγουν KPC ή OXA-48 με in vitro ευαισθησία στην Κεφταζιδίμη-Αβιμπακτάμη
  • Σε ασθενείς με σοβαρή σήψη ή σηπτικό shock ή επί λοιμώξεως ή σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς (π.χ. υποκείμενη αιματολογική κακοήθεια-σοβαρή αναοσοκαταστολή) με λοιμώξεις από XDR Εντεροβακτηριακά που παράγουν KPC ή OXA-48 με in vitro ευαισθησία στην Κεφταζιδίμη-αβιμπακτάμη σε συνδυασμό με ένα ακόμα δραστικό in vitro αντιβιοτικό (π.χ. κολιστίνη, τιγεκυκλίνη, γενταμικίνη, αμικασίνη) κατά την κρίση του θεράποντα ιατρού. Σε ήπιες λοιμώξεις που οφείλονται στα προαναφερθέντα βακτήρια, όπως ουρολοιμώξεις ή λοιμώξεις δέρματος/μαλακών μορίων, με in vitro ευαισθησίες στις αμινογλυκοσίδες ή στην τιγεκυκλίνη, μπορεί να χορηγηθεί μονοθεραπεία με γενταμικίνη/αμικασίνη ή τιγεκυκλίνη αντίστοιχα.
  • Σε λοιμώξεις από Pseudomonas aeruginosa με in vitro ευαισθησία στο εν λόγω αντιβιοτικό, όταν δεν υπάρχει άλλο διαθέσιμο in vitro δραστικό φάρμακο.

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *