ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Therapeutic indications for Ceftazidime –Avibactam

Therapeutic indications for Ceftazidime –Avibactam The Hellenic Society of (Antimicrobial) Chemotherapy (HSC) Consensus as of May 2018 In order to safeguard the appropriate use and effectiveness of this novel antibiotic versus Carbapenemase (KPC & OXA-48) Producing Enterobacteriaceae (CRE), HSC recommends the following:   1. Essential Precondition for Administration: Consultation from an Infectious Diseases specialist, preferably…

Read More »

Ενδείξεις χορήγησης του νέου αντιβιοτικού Κεφταζιδίμη-αβιμπακτάμη (σκεύασμα Zavicefta) σύμφωνα με από κοινού απόφαση των μελών του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθολογική χορήγηση του νέου αντιβιοτικού, όπως και η δραστικότητά του έναντι των πολυανθεκτικών βακτηρίων, συνιστώνται τα ακόλουθα:    Προϋπόθεση  χορήγησης   Λοιμωξιολογική εκτίμηση από τον λοιμωξιολόγο του Νοσοκομείου. Σε  περίπτωση  απουσίας  λοιμωξιολόγου,  τότε  έγκριση  από  ιατρό  με  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  στις λοιμώξεις που έχει υποδειχθεί από την ΕΝΛ.    Στοχευμένη  Θεραπεία  …

Read More »