Περιλήψεις Εργασιών

 

Περιλήψεις Εργασιών:

Μπορείτε να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις πατώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Perfecthdmovies logo Download Links

 AKI_in_Patients_Receiving_Vanco_plus_PipTazo_Karino_AAC2016.pdf
 Antimicrobial_Stewardship_What_it_works_Deresinski_CID2016.pdf
 Clarithromycin_and_Long_Term_Survival_in_VAP_Tsaganos_AAC2016.pdf
 Clindamycin_vs_Cotrimoxazol_for_SSTIs_Talan_CID2016.pdf
 Combination_Regimens_for_Treatment_of_CRKPBSI_Gomez_AAC2016.pdf
 Daclatasvir_plus_Sofosbuvir_for_HIV_HCV_Coinfection_Luetkemeyer_CID2016.pdf
 Drug_interactions_with_Mold_Active_Triazoles_Andes_AAC2016.pdf
 Empirical_and_targeted_Rx_of_candidemia_with_fluco_vs_echinocandins_LopezCortes_CMI2016.pdf
Fecal_Microbial_Transplants_Reduce_resistance_Millan_CID2016.pdf
Influence_of_Childhood_PCV_on_IPD_in_Adults_Cabaj_CID2016.pdf
Influence_of_Dapto_MIC_in_E_faecium_Bacteremia_Shukla_CID2016.pdf
The_Role_of_Initial_Antifungal_Rx_in_the_Outcome_of_Candida_glabrata_BSI_Puig_AAC2016.pdf
ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ

Perfecthdmovies logo Download LinksΜπορείτε να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις πατώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

AMR_factsheet_EU_2016.pdf
Antimicrobials_in_Agriculture_Reducing_unnecessary_use_UK2015.pdf
Infection_Control_and_surveillance_UK2016.pdf
Tacling_Drug_Resistant_Infections_Globally__UK2016.pdf
The_Pipeline_of_Antibiotics_UK2015.pdf
THE_REVIEW_ON_ANTIMICROBIAL_RESISTANCE_UK2016.pdf
What_is_Antibiotic_Resistance_Calmeter_2016.pdf