ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ:

Η Ορθολογική Επιλογή Αντιμικροβιακής Θεραπείας για τον Νοσηλευόμενο Ασθενή

Έκδοση: Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας
Διόρθωση κειμένων: Ελένη Γιαμαρέλλου, Άγγελος Πεφάνης

Απαγορεύεται η μετάφραση και η ολική ή μερική αναδημοσίευση κειμένων και πινάκων,
ακόμα και για «θεμιτή χρήση», χωρίς τη γραπτή άδεια της «Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας»,σύμφωνα με τούς Ν. 2387/1920, 4301/1929, τα Ν.Δ. 3565/56, 4254/62, 4264/62, τους Ν. 100/75, 2121/93 και τους Κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, που ισχύουν στην Ελλάδα.

Πατήστε εδώ για ανάγνωση