Επικοινωνία: Μιχαλακοπούλου 88 Αθήνα, τκ 11528
Τηλ. και FAX 210 7770429
Προσωρινή ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: e.giamarellou@hygeia.gr